Hva skjer i hjernen ved spilleavhengighet?

Spilleavhengighet er for mange et stort problem, og mange opplever å bruke penger de ikke burde bruke, penger de ikke har, og gjerne andres penger for å få opplevelser som gjør at de tilfredsstilles. Man tenker gjerne på spilleavhengighet som adferdsproblemer som er knyttet til den enkelte pasients personlighet, men mye tyder på at spill- og rusavhengighet på et dypere biologisk plan faktisk fungerer på den samme måten.

Forskere har funnet ut at både sukker og kokain påvirker de samme belønningssenterene i hjernen, og på denne måten gjør at man føler seg bedre, uansett om dagsformen ikke er helt på plass. Skanning av hjernene til folk som lider av spilleavhengighet viser at de samme områdene i hjernen blir aktivert når de spiller, som når kokain-avhengige sniffer, eller når alkoholikere drikker. Det kan virke som rus og spill trigger de samme mentale mekanismene. Undersøkelser viser at de som lider av spilleavhengighet på samme måte som rusavhengige får flere serotoninreseptorer i hjernen, noe som fører til en ubalanse i dopamin-serotoninbalansen. Dette kan gjøre at man går rundt med en generell nedstemthet, som kun blir brutt hvis man gir hjernen den belønningen som rusen eller spillet gir.

Spilleavhengighet er ikke spillets feil

Hvordan behandle spilleavhengighet

Siden spilleavhengighet deler så mange fellestrekk med rusavhengighet, og siden mange spilleavhengige også er rusavhengige, mener vi at spilleavhengighet og rusavhengighet må behandles på samme måten. Det første skrittet er å la hjernen bygge opp igjen en naturlig balanse, slik at man ikke lenger trenger å oppleve belønning. Det er som regel ikke spillingen i seg selv, om det er på hest, poker eller slot-maskiner, som er problemet, men bakenforliggende sosiale og psykiske faktorer. Det viktigste for at behandlingen skal lykkes, er derfor å snu livet til pasienten, få bort faktorer som gjør livet vanskelig, og så klare å skape et verdig liv der man ikke trenger å spille eller ruse seg for å oppleve lykke.