Svensker i det norske helsevesenet

Det norske helsevesenet står overfor ganske store utfordringer i tiden fremover. Vi blir eldre enn noensinne før, men dessverre for mange blir alderdommen ofte fylt av sykdom som må behandles. Med en stadig økende eldre-befolkning trenger helsevesenet å bli utbygd, og vi trenger mer utdannet helsepersonell enn vi selv klarer å utdanne. Nå er ikke arbeid i helsevesenet det som betaler seg best i Norge, men en sykepleier får fortsatt vesentlig høyere lønn enn i Sverige, noe som heldigvis taler til vår fordel. Flere og flere svensker får seg jobb i den norske helsevesenet, og selv om vi trenger all slags arbeidsinnvandring for å ha nok folk på jobb, kan det for mange være bedre med svensker enn andre nasjonaliteter.

Helsevesenet trenger flere svensker

Mange eldre har levd uten å lære seg noe særlig andre språk, men de forstår svensk, og på denne måten får de helsepersonell som de kan snakke med. Særlig ved behandlig av pasienter som ligger på dødsleiet er samtalen viktig, og mange frykter i dag å dø ensomme i en seng uten noen å snakke med om frykten og usikkerhet rundt det å forlate livet.

Helsevesenet bør tenke nytt

Behovet vårt er faktisk så stort at det norske helsevesenet burde bygge og finansiere en skole for sykepleiere og andre helsefagsarbeidere i Sverige. Ikke bare vil det være billigere enn å bygge en slik skole i Norge, men det vil gi oss flere av de arbeiderene vi trenger i årene fremover. Selv om det virker som det norske helsevesenet skal være i stand til å behandle alle, er det dessverre begrenset med plass og personell, og skal vi klare å gi folk i fremtiden et like godt tilbud som i dag, så må vi tenke nytt og kreativt. Flere svensker i helsevesenet er bare bra, ikke til å unngå, og sannsynligvis redningen for et underbemannet helsevesen.