Helsetjenester og forsikring i Norge

Vi liker å skryte av det offentlige norske helsevesenet, som kan tilby helsetjenester til alle og enhver, uansett om de er fattige eller rike. Ved å betale for helsetjenester over skatteseddelen, finansierer de norske myndighetene helsetjenester som for mange ville blitt alt for dyre. Siden folketrygden gir alle borgere medlemskap, er det ikke så mange i Norge som har helseforsikring. Selv private sykehus som Blefjell får stort sett pasientenes opphold dekket av de norske myndighetene.

Hvis vi ser på den amerikanske modellen for finansiering av slike tjenester, kan vi se at det blir et makkverk der prisene blir drevet himmelhøyt, fordi ingen betaler for helsetjenester selv, det er forsikringsselskapene som gjør det, og en enkel legetime kan koste tusenvis av kroner hvis man ikke har forsikring. Dette gjør at helseindustrien i USA blir et anliggende for storkapitalen, og mange har tjent seg svært rike på andres sykdom. Det er mange grunner til at vi helst vil unngå såkalte amerikanske tilstander i Norge, men det at hele helsevesenet på sett og vis blir finansiert av det offenlige byr likevel på visse problemer.

Helsetjenester holder høyt nivå i Norge

Helsetjenester og alternativ behandling i Norge

For det første, så er det vanskelig å drive helsetjenester som baserer seg på alternative behandlingsmetoder i Norge. Vi snakker da om behandlingsmetoder som har fått bred vitenskaplig anerkjennelse i solide fagmiljøer, men som bryter med de «tradisjonelle» metodene i det lille norske fagmiljøet. Ønsker du en slik behandling, eller å ha muligheten til å benytte deg av alternative helsetjenester, kan det nok lønne seg å ha en helseforsikring. Det samme gjelder om du ønsker å få behandling i utlandet, noe som svært sjelden dekkes av den norske folketrygden.

Alt i alt vil vi si at norske helsetjenester holder mål, men hvis du vil ha et godt utvalg, er det lurt og lønnsomt å ha helseforsikring.