Blefjell sykehus

Blefjell sykehus ble i 2009 gjort om fra sykehus til et behandlingssenter for rus- og gambling-avhengige. Vi har både tilbud om opphold med behandling, og individuelle terapitimer. Her på Blefjell sykehus arbeider vi etter en vitenskaplig og forskningsbasert metode, og vi ser på rus- og avhengighetsproblemer som symptomer på mer omfattende psykiske problemer, og vil derfor fokusere på behandling av slike problemer i stedet for å direkte ta tak i rus- eller spilleproblemer.

Her på Blefjell sykehus har vi også en lukket avdeling som vi driver i samarbeid med fengselsvesenet, der kriminelle som sliter med avhengighetsproblemer kan få behandling mens de soner, slik at de kan komme tilbake til samfunnet som bedre og funksjonelle samfunnsborgere. Mange soner dommer på grunn av kriminelle handlinger som har blitt utført på grunn av avhengighet, og enkelte har også blitt dømt til behandling på Blefjell sykehus. Vi håper at mange med riktig behandling kan leve et fullverdig liv der de ikke er slaver av rusmidler og handlinger de egentlig ikke ønsker.

Blefjell sykehus behandler avhengighet

Behandling som virker på Blefjell sykehus

Vi har i løpet av de siste seks årene sett svært mange uheldige skjebner komme til oss her på Blefjell sykehus, og på samme måte har vi sett mange lykkelige pasienter som har klart å ta et oppgjør med avhengigheten, og som etter et opphold her på Blefjell sykehus har klart å komme seg tilbake til å leve et verdig liv i samfunnet, med stabile jobber og familier som igjen tør å stole på dem. Har du problemer med rus eller gambling, eller om noen i din nærmeste krets eller familie har slike problemer, så kan du ta kontakt med oss, anonymt om du ønsker, for å høre om hvilke behandlingstilbud vi har, og hvordan vi kan hjelpe deg til å få livet tilbake, slik at du kan leve et liv etter dine premisser.